Sponsoren en Subsidiënten

Naast bijdragen van Vrienden van het ZNK, ontvangt het Zuid-Nederlands Kamerkoor subsidie en financiële ondersteuning van sponsoren die het koor jaarlijks met een vaste bijdrage ondersteunen en/of een bijdrage geven voor een ad hoc uitvoering.

Jaarlijkse subsidie ontvangen wij van Art-fact, het Servicepunt voor amateurkunst in de gemeente Tilburg.

Een vaste sponsorbijdrage ontvangen wij elk jaar van De Schrobblèr,

www.schrobbeler.nl

 

Na een repetitie toasten wij op onze sponsor met, uiteraard, een glaasje Schrobbelèr.

Het Zuid-Nederlands Kamerkoor is zeer erkentelijk voor de ondersteuning die zij van vrienden, subsidiegevers en sponsoren ontvangt.