Het Koor

Het ZNK werd opgericht in 1970 op initiatief van muzikaal leider Jan Staudt en zakelijk leider Johan van de Ven. Het oogmerk was, en is nog steeds, de uitvoering van een breed koorrepertoire op hoog niveau. Sinds januari 2010 staat het koor onder de muzikale leiding van Paul van Gulick.

Voor de leden staat het plezier in muziek maken op hoog niveau centraal. Er wordt elk seizoen hard gewerkt aan diverse uitvoeringen van velerlei soort

  • Uitvoeren van grote werken met orkest
  • Uitvoeren van a capella werken
  • Uitvoeren van missen

Naast onze muzikale inzet is het sociale aspect van groot belang. Na de repetities wordt regelmatig een borrel gedronken.